Privacy Policy

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft betrekking op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Als stadsvarkenshouderij behandelen wij uw data vertrouwelijk. Mits er al gegevens worden opgeslagen dienen die uitsluitend voor het ontwikkelen en testen van website. Wanneer de data niet meer nodig is wordt deze vernietigd, wordt de data wel bewaard dan is dit om toekomstige werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Wij gebruiken een sterk wachtwoord voor toegang tot deze data. Wij geven nooit zomaar data aan derden.